22:51 22 سپتمبر 2021
 • نمایش مجموعه لباس های طراحان مد در چارچوب دوازدهمین اجلاس بین المللی اقتصادی جهان اسلام روسیه.
 • نمایش مجموعه لباس های طراحان مد در چارچوب دوازدهمین اجلاس بین المللی اقتصادی جهان اسلام روسیه.
 • نمایش مجموعه لباس های طراحان مد در چارچوب دوازدهمین اجلاس بین المللی اقتصادی جهان اسلام روسیه.
 • نمایش مجموعه لباس های طراحان مد در چارچوب دوازدهمین اجلاس بین المللی اقتصادی جهان اسلام روسیه.
 • نمایش مجموعه لباس های طراحان مد در چارچوب دوازدهمین اجلاس بین المللی اقتصادی جهان اسلام روسیه.
 • نمایش مجموعه لباس های طراحان مد در چارچوب دوازدهمین اجلاس بین المللی اقتصادی جهان اسلام روسیه.
 • نمایش مجموعه لباس های طراحان مد در چارچوب دوازدهمین اجلاس بین المللی اقتصادی جهان اسلام روسیه.
 • نمایش مجموعه لباس های طراحان مد در چارچوب دوازدهمین اجلاس بین المللی اقتصادی جهان اسلام روسیه.
 • نمایش مجموعه لباس های طراحان مد در چارچوب دوازدهمین اجلاس بین المللی اقتصادی جهان اسلام روسیه.
 • نمایش مجموعه لباس های طراحان مد در چارچوب دوازدهمین اجلاس بین المللی اقتصادی جهان اسلام روسیه.
 • نمایش مجموعه لباس های طراحان مد در چارچوب دوازدهمین اجلاس بین المللی اقتصادی جهان اسلام روسیه.
 • نمایش مجموعه لباس های طراحان مد در چارچوب دوازدهمین اجلاس بین المللی اقتصادی جهان اسلام روسیه.
 • نمایش مجموعه لباس های طراحان مد در چارچوب دوازدهمین اجلاس بین المللی اقتصادی جهان اسلام روسیه.
© Sputnik / Maksim Bogodvid
نمایش مجموعه لباس های طراحان مد در چارچوب دوازدهمین اجلاس بین المللی اقتصادی "جهان اسلام روسیه".

نمایش لباس‌های طراحی شده در برنامه Modest Fashion Day، در چارچوب دوازدهمین اجلاس بین المللی اقتصادی "جهان اسلام روسیه: KazanSummit".

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر