06:26 21 سپتمبر 2021
 • روند امتحانات دانش آموزان مکاتب در بدخشان
 • روند امتحانات دانش آموزان مکاتب در بدخشان
 • روند امتحانات دانش آموزان مکاتب در بدخشان
 • روند امتحانات دانش آموزان مکاتب در بدخشان
 • روند امتحانات دانش آموزان مکاتب در بدخشان
 • روند امتحانات دانش آموزان مکاتب در بدخشان
 • روند امتحانات دانش آموزان مکاتب در بدخشان
 • روند امتحانات دانش آموزان مکاتب در بدخشان
 • روند امتحانات دانش آموزان مکاتب در بدخشان
 • روند امتحانات دانش آموزان مکاتب در بدخشان
© Sputnik / Stringer
روند امتحانات دانش آموزان مکاتب در بدخشان

در گالری امروز اسپوتنیک، تصاویری از روند امتحانات مکاتب در مناطق تحت کنترل دولت و طالبان در بدخشان منتشر می‌گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر