07:20 21 سپتمبر 2021
 • خیزش های مردمی «مقاومت دوم» در پنجشیر
 • خیزش های مردمی «مقاومت دوم» در پنجشیر
 • خیزش های مردمی «مقاومت دوم» در پنجشیر
 • خیزش های مردمی «مقاومت دوم» در پنجشیر
 • خیزش های مردمی «مقاومت دوم» در پنجشیر
 • خیزش های مردمی «مقاومت دوم» در پنجشیر
 • خیزش های مردمی «مقاومت دوم» در پنجشیر
 • خیزش های مردمی «مقاومت دوم» در پنجشیر
 • خیزش های مردمی «مقاومت دوم» در پنجشیر
 • خیزش های مردمی «مقاومت دوم» در پنجشیر
 • خیزش های مردمی «مقاومت دوم» در پنجشیر
 • خیزش های مردمی «مقاومت دوم» در پنجشیر
 • خیزش های مردمی «مقاومت دوم» در پنجشیر
© Sputnik / Stringer
خیزش های مردمی «مقاومت دوم» در پنجشیر

در گالیری امروز اسپوتنیک تصاویری از خیزش های مردمی «مقاومت دوم» در پنجشیر منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر