13:49 22 سپتمبر 2021
 • کمپین اهدای خون در حمایت از نیروهای دولتی در ننگرهار
 • کمپین اهدای خون در حمایت از نیروهای دولتی در ننگرهار
 • کمپین اهدای خون در حمایت از نیروهای دولتی در ننگرهار
 • کمپین اهدای خون در حمایت از نیروهای دولتی در ننگرهار
 • کمپین اهدای خون در حمایت از نیروهای دولتی در ننگرهار
 • کمپین اهدای خون در حمایت از نیروهای دولتی در ننگرهار
 • کمپین اهدای خون در حمایت از نیروهای دولتی در ننگرهار
 • کمپین اهدای خون در حمایت از نیروهای دولتی در ننگرهار
 • کمپین اهدای خون در حمایت از نیروهای دولتی در ننگرهار
 • کمپین اهدای خون در حمایت از نیروهای دولتی در ننگرهار
© Sputnik / Stringer
کمپین اهدای خون در حمایت از نیروهای دولتی در ننگرهار

در گالری امروز اسپوتنیک تصاویری از کمپین اهدای خون در حمایت از نیروهای دولتی در ننگرهار منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر