22:34 22 سپتمبر 2021
 • مردم در مزار شریف تحت حاکمیت طالبان نیز به زندگی عادی خود ادامه می‌دهند.
 • تصاویری از مزار شریف تحت حاکمیت طالبان.
 • سرک‌های خالی پس از سقوط شهر مزارشریف به دست طالبان.
 • بازارهای پر سروصدا در مزار شریف تحیت حاکمیت.
 • ادامه کار و زندگی مردم در حاکمیت طالبان.
 • ادامه کار و زندگی مردم در حاکمیت طالبان.
 • جاده‌های خالی شهر مزار شریف.
 • دکانداری در شهر مزار شریف به کار خود در شرایطی که طالبان کنترول شهر مزارشریف را در کنترول دارند، ادامه می‌دهد.
 • سرک‌های خالی پس از سقوط شهر مزارشریف به دست طالبان.
 • جوانان بلخی در جاده‌های شهر مزارشریف.
 • زندگی تحت حاکمیت طالبان در مزار شریف
 • جوانان بلخی در جاده‌های شهر مزارشریف.
© Sputnik / Stringer
مردم در مزار شریف تحت حاکمیت طالبان نیز به زندگی عادی خود ادامه می‌دهند.

گزارش تصویری از زندگی باشندگان مزارشریف تحت حاکمیت طالبان.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر