23:38 18 سپتمبر 2021
  • تجلیل از روز استقلال افغانستان تحت حاکمیت طالبان در بلخ
  • باآنکه کنترول شهر در دست گروه طالبان است، ساکنان مزارشریف با بیرق سه رنگ افغانستان از روز استقلال تجلیل کردند.
  • باشندگان شهر مزارشریف با بلند کردن، بیرق سه رنگ افغانستان از روز استقلال تجلیل کردند.
  • تجلیل از روز استقلال افغانستان تحت حاکمیت طالبان در مزار شریف.
  • باشندگان شهر مزارشریف با بلند کردن، بیرق سه رنگ افغانستان از روز استقلال تجلیل کردند.
  • باشندگان شهر مزارشریف با بلند کردن، بیرق سه رنگ افغانستان از روز استقلال تجلیل کردند.
  • باآنکه کنترول شهر در دست گروه طالبان است، ساکنان مزارشریف با بیرق سه رنگ افغانستان از روز استقلال تجلیل کردند.
  • باآنکه کنترول شهر در دست گروه طالبان است، ساکنان مزارشریف با بیرق سه رنگ افغانستان از روز استقلال تجلیل کردند.
© Sputnik / Stringer
تجلیل از روز استقلال افغانستان تحت حاکمیت طالبان در بلخ

. همزمان با روز استقلال افغانستان گروهی از شهروندان در مزارشریف پرچم سه‌رنگ این کشور، در خیابان‌های شهر گرداندند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر