13:38 21 سپتمبر 2021
  • هواپیمای آمریکایی مملو از تخلیه شدگان فرودگاه کابل.
  • هواپیمای آمریکایی مملو از تخلیه شدگان فرودگاه کابل.
  • هواپیمای آمریکایی مملو از تخلیه شدگان فرودگاه کابل.
  • هواپیمای آمریکایی مملو از تخلیه شدگان فرودگاه کابل.
  • هواپیمای آمریکایی مملو از تخلیه شدگان فرودگاه کابل.
  • مرحله تخلیه افغانها از افغانستان.
  • هواپیمای آمریکایی مملو از تخلیه شدگان فرودگاه کابل.
  • مرحله تخلیه افغانها از افغانستان.
© AFP 2021 / US Air Force / Staff Sgt. Brandon Cribelar
هواپیمای آمریکایی مملو از تخلیه شدگان فرودگاه کابل.

در گالری امروز اسپوتنیک، تصاویری از هواپیمای نظامی آمریکایی که در داخل آن به دلیل ازدیاد تخلیه شدگان افغان حتا جایی برای سوزن انداختن نیست، منتشر می‌گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر