04:08 21 سپتمبر 2021
 • ورود پناهجویان افغانی به کشورهای جهان/ ایالت ویرجینیا.
 • ورود پناهجویان افغانی به کشورهای جهان/ امارات متحده عرب.
 • ورود پناهجویان افغانی به کشورهای جهان/قطر.
 • ورود پناهجویان افغانی به کشورهای جهان/ ایالت ویرجینیا.
 • ورود پناهجویان افغانی به کشورهای جهان/اسپانیا.
 • ورود پناهجویان افغانی به کشورهای جهان/ ایالت ویرجینیا.
 • ورود پناهجویان افغانی به کشورهای جهان/آلمان.
 • ورود پناهجویان افغانی به کشورهای جهان/ ایالت ویرجینیا.
 • ورود پناهجویان افغانی به کشورهای جهان/ بروکسل.
 • ورود پناهجویان افغانی به کشورهای جهان/ پاریس.
© REUTERS / Jonathan Ernst
ورود پناهجویان افغانی به کشورهای جهان/ ایالت ویرجینیا.

در گالری امروز اسپوتنیک، توجه شما را به عکس هایی از ورود پناهجویان افغان به کشورهای مختلف جهان جلب می کنیم.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر