06:06 22 سپتمبر 2021
 • کودکان تخلیه شده از افغانستان در پایگاه نظامی آمریکا رامشتین آمریکا در آلمان.
 • کودکان تخلیه شده از افغانستان در پایگاه نظامی آمریکا رامشتین آمریکا در آلمان.
 • کودکان تخلیه شده از افغانستان در پایگاه نظامی آمریکا رامشتین آمریکا در آلمان.
 • کودکان تخلیه شده از افغانستان در پایگاه نظامی آمریکا رامشتین آمریکا در آلمان.
 • کودکان تخلیه شده از افغانستان در پایگاه نظامی آمریکا رامشتین آمریکا در آلمان.
 • کودکان تخلیه شده از افغانستان در پایگاه نظامی آمریکا رامشتین آمریکا در آلمان.
 • کودکان تخلیه شده از افغانستان در پایگاه نظامی آمریکا رامشتین آمریکا در آلمان.
 • کودکان تخلیه شده از افغانستان در پایگاه نظامی آمریکا رامشتین آمریکا در آلمان.
 • نظامیان آمریکایی هنگام بازی فوتبال با کودکان افغان در پایگاه نظامی رامشتین در آلمان
 • بانوان نجات یافته افغان در پایگاه نظامی رامشتین در آلمان
 • کودکان افغان در پایگاه نظامی رامشتین آمریکا در آلمان
 • نمایندگان صلیب سرخ هنگام کمک رسانی به کودکان پناهنده افغان.
© AP Photo / Matthias Schrader
کودکان تخلیه شده از افغانستان در پایگاه نظامی آمریکا "رامشتین" آمریکا در آلمان.

در گالری امروز، اسپوتنیک شمارا به تماشای تصاویری از افغان های نجات یافته از فرودگاه کابل دعوت می‌کند که به گونه موقت در پایگاه نظامی "رامشتین" آمریکا در آلمان جا به جا شده اند.

اوضاع نابسامان حاکم بر فرودگاه کابل همچنان ادامه دارد. حال آنکه کمتر به وضعیت کودکان در این فرودگاه پرداخته شده است. شماری از کودکان از والدین خود جدا مانده‌اند. از سرنوشت عده‌ای از این کودکان هیچ اطلاعی در دست نیست. اما عده‌ی دیگری از افغانستان به کشور های دیگر منتقل شده اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر