00:15 19 سپتمبر 2021
 • افراد ضد طالبانی با تجهیزات نظامی در پنجشیر.
 • تمرینات نظامی جبهه مقاومت در پنجشیر.
 • تمرینات نظامی جبهه مقاومت در پنجشیر.
 • تمرینات نظامی جبهه مقاومت در پنجشیر.
 • تمرینات نظامی جبهه مقاومت در پنجشیر.
 • چهره‌های ضد طالبانی وابسطه به احمد مسعود در دره پنجشیر.
 • تمرینات نظامی جبهه مقاومت در پنجشیر.
 • تمرینات نظامی جبهه مقاومت در پنجشیر.
 • تمرینات نظامی جبهه مقاومت در پنجشیر.
 • تمرینات نظامی جبهه مقاومت در پنجشیر.
 • ایست بازرسی افراد ضد طالبانی در تنگی پنجشیر.
 • تجهیزات نظامی جبهه مقاومت در پنجشیر.
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
افراد ضد طالبانی با تجهیزات نظامی در پنجشیر.

نیروهای ضد طالبان آمادگی های خاص خود را برای ایستادگی علیه تحریک طالبان گرفته اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر