08:29 18 سپتمبر 2021
  • مهاجران افغان در گذرگاه مرزی بین افغانستان و ایران
  • مهاجران افغان در گذرگاه مرزی بین افغانستان و ایران
  • مهاجران افغان در گذرگاه مرزی بین افغانستان و ایران
  • مهاجران افغان در گذرگاه مرزی بین افغانستان و ایران
  • مهاجران افغان در گذرگاه مرزی بین افغانستان و ایران
  • مهاجران افغان در گذرگاه مرزی بین افغانستان و ایران
  • مهاجران افغان در گذرگاه مرزی بین افغانستان و ایران
  • مهاجران افغان در گذرگاه مرزی بین افغانستان و ایران
© REUTERS / Majid Asgaripour/WANA
مهاجران افغان در گذرگاه مرزی بین افغانستان و ایران

در گالری امروز اسپوتنیک تصاویری از پناهجویان افغان در گذرگاه مرزی بین افغانستان و ایران منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر