11:01 23 سپتمبر 2021
  • شماری از زنان افغان در کابل خواستار حقوق خود در حکومت آینده شدند.
  • ده‌ها تن از زنان فعال افغان در شهر کابل، پایتخت افغانستان، به خیابان آمدند و در مقابل افراد طالبان خواهان حقوق و مشارکت زنان در حکومت آینده هستند.
  • راهپیمایی اعتراضی زنان افغان در شهر کابل
  • راهپیمایی اعتراضی زنان افغان در شهر کابل
  • ده‌ها تن از زنان فعال افغان در شهر کابل، پایتخت افغانستان، به خیابان آمدند و در مقابل افراد طالبان خواهان حقوق و مشارکت زنان در حکومت آینده هستند.
  • ده‌ها تن از زنان فعال افغان در شهر کابل، پایتخت افغانستان، به خیابان آمدند و در مقابل افراد طالبان خواهان حقوق و مشارکت زنان در حکومت آینده هستند.
© Sputnik / Farah Mustafavi
شماری از زنان افغان در کابل خواستار حقوق خود در حکومت آینده شدند.

گروهی از زنان افغان در شهر کابل با برگزاری یک راهپیمایی اعتراضی خواستار توجه به حقوق زنان و مشارکت دادن آنها در دولت آینده این کشور شدند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر