10:40 23 سپتمبر 2021
 • مهاجران افغان در کمپ چمن پاکستان
 • افغان ها در مرکز ایست بازرسی در نزدیکی شهر مرزی چمن پاکستان
 • افغان ها در مرکز ایست بازرسی در نزدیکی شهر مرزی چمن پاکستان
 • افغان ها در مرکز ایست بازرسی در نزدیکی شهر مرزی چمن پاکستان
 • افغان ها در مرکز ایست بازرسی در نزدیکی شهر مرزی چمن پاکستان
 • افغان ها در مرکز ایست بازرسی در نزدیکی شهر مرزی چمن پاکستان
 • افغان ها در مرکز ایست بازرسی در نزدیکی شهر مرزی چمن پاکستان
 • افغان ها در مرکز ایست بازرسی در نزدیکی شهر مرزی چمن پاکستان
 • افغان ها در مرکز ایست بازرسی در نزدیکی شهر مرزی چمن پاکستان
 • افغان ها در مرکز ایست بازرسی در نزدیکی شهر مرزی چمن پاکستان
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
مهاجران افغان در کمپ چمن پاکستان

در گالری امروز اسپوتنیک، تصاویری از مهاجرت بزرگ افغان ها پس از خروج نیرو های آمریکا از کشور منتشر می‌گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر