10:46 23 سپتمبر 2021
  • اردوگاه مهاجران افغان در ایتالیا
  • اردوگاه مهاجران افغان در ایتالیا
  • اردوگاه مهاجران افغان در ایتالیا
  • اردوگاه مهاجران افغان در ایتالیا
  • اردوگاه مهاجران افغان در ایتالیا
  • اردوگاه مهاجران افغان در ایتالیا
  • اردوگاه مهاجران افغان در ایتالیا
© Sputnik / Ziya
اردوگاه مهاجران افغان در ایتالیا

در گالری امروز اسپوتنیک، عکس های از اردوگاه مهاجران افغان در ایتالیا منتشز می‌گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر