14:26 18 سپتمبر 2021
  • سبک جدید تحصیل دانشجویان در افغانستان.
  • سبک جدید تحصیل دانشجویان در افغانستان.
  • سبک جدید تحصیل دانشجویان در افغانستان.
  • سبک جدید تحصیل دانشجویان در افغانستان.
  • سبک جدید تحصیل دانشجویان در افغانستان.
  • سبک جدید تحصیل دانشجویان در افغانستان.
© REUTERS / Social media handout
سبک جدید تحصیل دانشجویان در افغانستان.

دانشجویان سراسر افغانستان برای اولین بار پس از قدرت‌گیری طالبان به دانشگاه بازگشتند. اما این بار دانشجویان دختر و پسر با نصب پرده یا تخته از هم جدا شده‌اند. در گالری امروز تصاویری از آغاز تدریس در دانشگاه ها منتشر می‌گردد.

طالبان در زمان دوران حکومت قبلی خود بین سال‌های 1996 تا 2001 دختران را از حضور در مکاتب و زنان را از ورود به دانشگاه و محل کار منع کردند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر