14:42 25 سپتمبر 2021
 • سربازان بزرگسالی که در خوردسالی از ساعتیری محروم بودند
 • سربازان بزرگسالی که در خوردسالی از ساعتیری محروم بودند
 • سربازان بزرگسالی که در خوردسالی از ساعتیری محروم بودند
 • سربازان بزرگسالی که در خوردسالی از ساعتیری محروم بودند
 • سربازان بزرگسالی که در خوردسالی از ساعتیری محروم بودند
 • سربازان بزرگسالی که در خوردسالی از ساعتیری محروم بودند
 • سربازان بزرگسالی که در خوردسالی از ساعتیری محروم بودند
 • سربازان بزرگسالی که در خوردسالی از ساعتیری محروم بودند
 • سربازان بزرگسالی که در خوردسالی از ساعتیری محروم بودند
 • سربازان بزرگسالی که در خوردسالی از ساعتیری محروم بودند
 • سربازان بزرگسالی که در خوردسالی از ساعتیری محروم بودند
 • سربازان بزرگسالی که در خوردسالی از ساعتیری محروم بودند
© REUTERS / West Asia News Agency
سربازان بزرگسالی که در خوردسالی از ساعتیری محروم بودند

در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین عکس ها از بازی های کودکانه شبه‌نظامیان در پارک ساعتیری برای خردسالان منتشر می‌گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر