02:56 20 اکتوبر 2021
 • مقاومت ضد امارات در اندراب
 • مقاومت ضد امارات در اندراب
 • مقاومت ضد امارات در اندراب
 • مقاومت ضد امارات در اندراب
 • مقاومت ضد امارات در اندراب
 • مقاومت ضد امارات در اندراب
 • مقاومت ضد امارات در اندراب
 • مقاومت ضد امارات در اندراب
 • مقاومت ضد امارات در اندراب
 • مقاومت ضد امارات در اندراب
 • مقاومت ضد امارات در اندراب
 • مقاومت ضد امارات در اندراب
 • مقاومت ضد امارات در اندراب
 • مقاومت ضد امارات در اندراب
 • مقاومت ضد امارات در اندراب
 • مقاومت ضد امارات در اندراب
© Sputnik / Stringer
مقاومت ضد امارات در اندراب

در گالری امروز، اسپوتنیک شما را به تماشای نیرو های مقاومت اندراب دعوت می‌کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر