08:13 18 اکتوبر 2021
 • بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در ولایت خوست افغانستان در دست طالبان است.
 • بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در ولایت خوست افغانستان در دست طالبان است.
 • بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در ولایت خوست افغانستان در دست طالبان است.
 • بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در ولایت خوست افغانستان در دست طالبان است.
 • بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در ولایت خوست افغانستان در دست طالبان است.
 • بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در ولایت خوست افغانستان در دست طالبان است.
 • بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در ولایت خوست افغانستان در دست طالبان است.
 • بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در ولایت خوست افغانستان در دست طالبان است.
 • بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در ولایت خوست افغانستان در دست طالبان است.
 • بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در ولایت خوست افغانستان در دست طالبان است.
© Sputnik / Stringer
بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در ولایت خوست افغانستان در دست طالبان است.

بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در افغانستان که در ولایت خوست قرار دارد اکنون از سوی گروه طالبان کنترل می‌شود. در گالری امروز اسپوتنیک تصاویری ازاین پایگاه منتشر می‌گردد.

پایگاه نظامی سالارنو؛ بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکا در شرق وجنوب شرق افغانستان شمرده میشد، که هزاران سرباز آمریکایی در آن مستقر بودند. اکنون این پایگاه از سوی طالبان "ممنوع در روسیه" کنترل می‌شود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر