03:49 21 اکتوبر 2021
 • کودکان مهاجر هنگام بازی.
 • کمپ مهاجرین در ولایت خوست.
 • کمپ مهاجرین در ولایت خوست.
 • خانه‌های ساخته شده برای مهاجرین در ولایت خوست.
 • کمپ مهاجرین در ولایت خوست.
 • کمپ مهاجرین در ولایت خوست.
 • کمپ مهاجرین در ولایت خوست.
 • مردم از نقاط مختلف به دلیل جنگ و ازدست دادن خانه هایشان در کمپ مهاجرین زندگی می‌کنند.
 • کودک خندان مهاجر در کمپ خوست.
 • کودک خندان مهاجر در کمپ خوست.
 • کمپ مهاجرین در ولایت خوست.
 • کمپ مهاجرین در ولایت خوست.
 • زنان هنگام کار در کمپ مهاجرین در خوست.
 • مردان هنگام کار در کمپ مهاجرین در خوست.
 • نوجوانان مهاجر در کمپ مهاجرین در خوست.
© Sputnik / Stringer
کودکان مهاجر هنگام بازی.

شماری زیادی از مردم به دلیل جنگ های اخیر در کشور، خانه و کاشانه‌هایشان را ازدست دادند، اکنون درحالت نا بسامانی بدون خوراک و پوشاک درست در کمپ مهاجرین در ولایت خوست زندگی می‌کنند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر