03:28 13 دسمبر 2018
ستیپان دی میستورا

فرستاده سازمان ملل: جهان باید به روسیه گوش کند، تا به منازعه در سوریه خاتمه بخشیده شود

© REUTERS / SANA/Handout via Reuters
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

نظر دی میستورا

جامعه بین المللی باید به روسیه گوش کند، اگر میخواهد به منازعه در سوریه خاتمه بخشد. این نظر را ستیفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد اظهار داشته است.

او در مصاحبه با روزنامه «ایندیپیندینت» انگلستان به روابط قدیمی بین مسکو و دمشق اشاره نمود که میتوانند نقش تعیین کننده در حل بحران بازی کنند.

در مقاله گفته شده، " فرستاده ویژه در باره سوریه اعلام داشت که زمان ان فرار رسیده که جهان به دقت به انچه که روسیه در باره منازعه چهار ساله که باعث تلف شدن بیش از ۲۱۰ هزار نفر گردیده و به افزایش بی سابقه افراطیت اسلامی در شرق نزدیک گردیده، گوش کند".

روزنامه به نقل از سخنان دی میستورا گزارش میدهد: " روسیه بر دمشق نفوذ دارد، و بسیار زیاد مهم است، تا از ان کار گرفته شود. ریشه مناسبات بین دو کشور به ان زمان میرسد، وقتیکه پدر بشار اسد — حافظ اسد، بر سر قدرت بود. از همینرو روسان این سیستم و اینکه سوریایان چگونه می اندیشند، میدانند".

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک