20:05 13 دسمبر 2018
ششگانه و ایران

ادامه مذاکره با عث اتخاذ توفقنامه میگردد

© REUTERS / Brendan Smialowski/Pool
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

ادامه مذاکرات در ارتباط برنامه اتمی ایران, امکان آنرا مساعد میسازد تا توافقنامه نهای در این عرصه تهیه و اتخاذ گردد.

وزیر دفاع ایران در ششمین کنفرانس امنیت در مسکو اظهار داشت که ادامه مذاکرات در پرتو برنامه اتمی ایران با عث اتخاذ توفقنامه نهائی میگردد. او افزود:"ما منطقی, مستند و عاقلانه در مذاکرات با ششگانه صحبت نمودیم, همزمان با سازمان بین المللی انرژی اتمی همکاری خود را ادامه دادیم. ادامه مذاکره میتواند اساس برای تهیه توافقنامه جامع گردد.

او یادآور شد که میانجیگران بین المللی و ایران به تاریخ 2 اپریل به توافق رسیدند که در جریان ده سال 3/2 قسمت قوت ایران در غنی ساختن یورانیم متوقف میگردد. برعلاوه ایران موظف گردیده است تمام برنامه های غنی ساختن یورانیم خود را برای 25 سال تحت کنترول بین الملل قرار گیرد. ششگانه و ایران آماده اند تا 30 جون توافقنامه را غرض امضا مهیا نمایند. قرار است اتحادیه اروپا تحریمات خود را بعد از عملی شدن توافقنامه لغو نمایند. اما امریکا اظهار داشته است که تحریمات اش با عملی شدن توفقنامه مرحله به مرحله ملغا میگردد    

مرتبط:

اجلاس نوبتی بررسی برنامه اتمی ایران
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک