23:02 10 دسمبر 2018
پوتین

غرب به کمک های بشردوستانه اش روسیه نیاز دارد

© East News / AP Photo/Pavel Golovkin
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

پوتین: غرب روسیه را فقط وقتی دوست دارد که به کمک های بشردوستانه اش ضرورت داشته باشد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تاریخ 26 اپریل اظهار داشت: طوری حس میگردد که غرب روسیه را فقط وقتی دوست دارد که ضعیف باشد و یا به کمک های بشردوستانه اش ضرورت داشته باشد.

" جهان غرب فکر میکردند که روسیه موجودیت شکل فعلی خود را از دست میدهد. یگانه  سوال که مطرح بود، این بود که چه وقت بوقوع می پیوندد و چه عواقب را با خود خواهد داشت".

روسیه کشور ابرقدرت, کثیرالملت و استوار به نهاد های اجتماعی و سیاسی است. هیچ کس نمی تواند روسیه را تهدید کند و یا انتظار برهم خورد نظم سیاسی آنرا داشته باشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک