04:47 13 دسمبر 2018
سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه

سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه با یوکییو امانو رئیس اژانس بین المللی انرژی اتمی ملاقات نمود

© Sputnik / Andrei Stenin
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

ملاقات ریابکوف با یوکییو امانو

سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه با یوکییو امانو رئیس اژانس بین المللی انرژی اتمی برای بحث در باره تشریک مساعی بین روسیه و ان سازمان و همچنان وضع مربوط به پروگرام اتمی ایران ملاقات نمود. در این باره دیپارتمنت مطبوعات و اطلاعات وزارت خارجه روسیه خبر داد. طوریکه از اطلاعیه بر می اید، انها در ویانان در حاشیه ملاقات مدیران سیاسی شش گانه و ایران مسایل مبرم اجندای روز اژانس و همچنان وضع همکاری متقابل روسیه و اژانس بین المللی انرژی اتمی، بشمول حل جامع اوضاع مربوط به پروگرام اتمی ایران مورد بحث قرار دادند. در اطلاعیه امده: از جانب روسیه ضرورت تامین توحید کامل مساعی شش گانه اژانس بین المللی انرژی اتمی در مرحله کنونی و بخش تعیین کننده مذاکرات در باره پروگرام اتمی ایران به این منظور خاطرنشان گردیده، تا فورمول نهایی حل بصورت مستحکم بر ستندردهای و میکانیزم های شناخته شده اژانس بین المللی انرژی اتمی در عرصه تفتیش استوار باشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک