18:01 11 دسمبر 2018
مناسبات بین اتحادیه اروپایی و روسیه

گیونتیر فیرهیوگین: غرب قصد ندارد، تحریمات علیه روسیه را با مساله بازگرداندن کریمیه مربوط سازند

© Sputnik / Vladimir Sergeev
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

تحریمات علیه روسیه

اروپا به مجرد انکه حل صلح امیز منازعه در اوکراین دستیاب شود، تحریمات علیه روسیه را لغو خواهد کرد و سیاستمداران غربی قصد ندارند، تحریمات را با مساله بازگرداندن کریمیه مربوط سازند. این نظر را گیونتیر فیرهیوگین رئیس همگرایی اروپایی در اژانس عصری سازی اوکراین و معاون اسبق کمیسیون اروپایی و کمیسار اروپایی در باره مسایل توسعه اتحادیه اروپایی در مصاحبه با رادیوی دویچی ویلی اظهار داشته است. او در پاسخ راجه به اینکه، ایا اتحادیه اروپایی میتواند به رفع تحریمات در صورت متوسل شود، اگر کریمیه مانند گذشته در ترکیب فدراسیون روسیه باقی بماند، پاسخ داد که او تصور نمی کند که گویا حکومات دول اروپایی عادی ساختن مناسبات با روسیه را با بازگرداندن کریمیه مربوط می سازد. به احتمال زیاد، سیاستمداران اروپایی قصد مجبورساختن مسکو به بازگرداندن کریمیه ندارند، زیر روشن است که که این کار فقط در صورت بکاربرد قوه نظامی ممکن است. چون هیچکس مداخله نظامی نمی خواهد، اوضاع به حد کافی روشن است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک