21:39 10 دسمبر 2018
اسلو

ناروی مظنون روسی را به امریکا تسلیم نکرد

© Sputnik / Vladimir Rodionov
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

محکمه اسلو درخواست استخبارات امریکا را مبنی بر تسلیمی مطنون روسی در جرایم انترنتی رد نمود

استخبارت امریکا تاکید میکنند که تبعه روسی در سایت های انترنتی بیشتر از 50 صفحه خاص برای تکثر ویروس Citadel غرض اداره کمپیوتر های دیگران را پخش نموده است.

محکمه اسلو ناروی به تاریخ 27 اپریل درخواست بیرو تحقیق کشف امنیت فدرالی امریکا را در تسلیم دادن تبعه روسیه را که به جرم انتشار ویروس کمپیوتری "ستادل" مظنون گردیده است, رد نمود.

یوحانس باکیوینگ وکیل مدافع تبعه روسیه میگوید: "محکمه به این نظر رسید که دلایل برای تسلیمی مظنون روسی کافی نیست. دلایل ضروری برای تلسیمی مطنون به امریکا وجود ندارد. اما متاسفانه که هنوز هم مظنونروسیه در قلمرو ناروی تحت بازداشت قرار دارد.

گفته میشود که تسارنوالی علیه حکم محکمه اعتراض نموده است, حالا محکمه اتسیناف ناروی تصمیم میگرد.

تاس خبر داده است که مظنون مذکور سال گذشته برای کار به کمپنی محل آمده که در بخش تکنالوژی کمپیوتر تخصص دارد. 6 ماه اخیر او تحت بازداشت قرار دارد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک