05:00 13 دسمبر 2018
قوای امریکا و اوکراین

براون: ناتو میخواهد روسیه را محاصره کند

© AFP 2018 / YURIY DYACHYSHYN
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

ایالات متحد امریکا بخاطر محاصره کردن روسیه رژیم قبلی اوکراین را سقوط داد

راینر براون, یکی از روئسای بیروی بین المللی صلح به این نظر است که ایالات متحد بخاطر رسیدن به این هدف خود رژیم قبلی اوکراین را سقوط داد و به این شکل میدان خالی را برای بازی های جیوسیاسی خود ایجاد نمود.

او گفت که اوکراین برای ناتو به مثابه تخته خیز غرض بازی های جیوپلیتیک و جهت توسعه تاثیر ناتو در بین کشور های غربی، نزدیک شدن سیاسی و اقتصادی کشور های که عضویت ناتو را ندارند, مانند  فنلند و سویدن میباشد.

این کشور برای ناتو نیز جالب میباشد, زیر در جوار روسیه قرار داشته و موقف مثبت جیوسیاسی دارند. اما مساله اوکراین در بین اعضا اساسی ناتو تحت جرو بحث های متداوم قرار گرفته است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک