03:30 13 دسمبر 2018
طیاره رافائل  فرانسوی

فروش طیارت جنگی فرانسوی به قطر

© East News / Zheng Huansong
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

رییس جمهور فرانسه برای فروش طیارات جنگی مافوق سرعت الصوت عازم قطر شد

روز دوشنبه رییس جمهور فرانسه در قطر قرارداد فروشطیارات جنگی رافائل را امضا خواهد کرد.

پنج نشبه گزارشهایی منتشر شد که حاکی از تحویل 24 پروند طیاره تهاجمی فرانسوی به قطر می باشد.

قرارداد تحویل طیارات به ارزش 6.3 میلیارد ایرو برآورد شده است. قرار است رییس جمهور فرانسه پس از سفر به قطر، به عربستان و شهر ریاض برود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک