21:54 10 دسمبر 2018
بیکاری در امریکا

افزایش بیکاری در امریکا

© erix!
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

هشده هزار تن انباع امریکا در خواست کمک مالی نموده اند

وزارت کار آمریکا هر هفته آمار مربوط به اشتغال و بیکاری در کشور را منتشر می کند.

در هفته گذشته 18 هزار درخواست ثبت شده است که دولت آمریکا حقوق بیکاری به آنها خواهد داد.

در مجموع تا آخر هفته گذشته تعداد درخواست های حقوق بیکار 280 هزار نفر اعلام شده است که در 15 سال گذشته در همین مقطه زمانی در حداقل ممکنه می باشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک