08:16 12 دسمبر 2018
وزیرمالیه آلمان

خطر خارج شدن یونان از اتحادیه اروپا

© AP Photo / Michael Sohn
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 10

وزیر مالیه آلمان هشدار داد که ممکن یونان از اتحادیه اروپا خارج شود

وزیرمالیه آلمان هشدار داده است جدایی یونان از اتحادیه اروپا می تواند عواقب سنگین سیاسی برای این اتحادیه و اروپا داشته باشد.

او تاکید داشته است، خروج یونان از اتحادیه از نقطه نظر اقتصادی مهم و خطرناک نمی باشد, ولی ضربه سیاسی آن بیشتر خواهد بود که خود باعث خواهد شد تا کشورهای دیگر نیز با تقلید از یونان، از اتحادیه خارج شوند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک