نیروهای راکتی ستراتیژیک

شورای نظامی نیروهای راکتی ستراتیژیک دوران زمستانی را ارزیابی کرد و وظایف تابستانی را تعیین نمود

© Sputnik / Sergei Pyatakov
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

جلسه شورای نظامی نیروهای راکتی ستراتیژیک

شورای نظامی نیروهای راکتی ستراتیژیک در جلسه وسیع در شهر ولاسیخ در اطراف مسکو در روز جمعه دوران تعلیمات زمستانی را ارزیابی کرد و همچنان سمتگری فعالیت ها در دوران تابستانی را تعیین نمود. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع روسیه خبر داده است.

در خبرنامه گفته شده، در جلسه تحت ریاست دگر جنرال سرگی کاراکایف قوماندان نیروهای راکتی ستراتیژیک  بیش از ۱۳۰ جنرال و افسر — امرین ادارات، بخش ها، خدمات نیروهای راکتی ستراتیژیک، نمایندگان اداره فدرالی امنیت شرکت ورزیده بودند.

کاراکایف گفت: " در نیروهای راکتی ستراتیژیک تعلیم ارگان های اداره نظامی، جز و تام ها، قطعات نظامی به سطح تامین شده که میتواند وظایف محوله را اجرا کنند".

در دوران تابستانی بلندبردن سطح تعلیم پرسونل، نزدیکی اعظمی تعلیمات محاربوی به شرایط تعلیم محاربوی در شرایط محاربه معاصر به جهت عمده کار مبدل خواهد گشت. تجربه تفتیش ناگهانی اماده گی محاربوی نیز ادامه خواهد یافت.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک