23:44 20 جون 2018
عراق

داعش به فروش اجزائی بدن انسان آغاز نموده است

Photo: Udo Ulfkotte
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

داعش از قصر صدام حسین به مثابه شفاخانه برای فروش غیر قانونی اجزائی بدن استفاده میکند

آژانس فارس با نقل از سید مموزینی نماینده حزب دموکراتیک کردستان خبر داده است که داعش قصر صدام حسین را به شفاخانه مبدل نموده و از آن برای فروش اجزائی بدن انسان استفاده میکند که در شمال عراق موقعیت دارد.

گفته میشود که داعش اجزائی بدن کشته شدگان میدان جنگ رامیفروشند تا از این طریق پول بدست بیاورند. داعش در موصل مصروف فروش اجزائی بدن میباشد.

به گفته نماینده کرُدی, داعش اجزائی بدن انسان را به کشور های خارج میفروشند. اما از نام کشور های خریدار امتناع ورزید.

 در ماه فبروری آژانس فراس خبر داد که داعش آماده فروش اجساد کردها است که آنوقت فروش هر جسد را در مقابل 10-20 دالر پیشنهاد نموده بود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک