00:54 13 نوامبر 2018
اداره فدرالی امنیت روسیه

یکی از رهبران تروریستان حزب التحریر اسلامی در سانکت پتیربورگ بازداشت شده است

A.Savin
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

بازداشت یکی از رهبران تروریستان حزب التحریر اسلامی

ماموران اداره فدرالی امنیت روسیه تبعه روسیه را بازداشت نموده که رهبری هسته سازمان بین المللی تروریستی «حزب التحریر اسلامی» در سانکت پتیربورگ و ولایت لیننگراد رهبری میکرد. در این باره خبرگزاری «ریا نووستی» خبر داده است.

یک منبع اداره مذکور به اژانس گفت:شخص بازداشت شده تبعه فدراسیون روسیه است که در جمله رهبری هسته سازمان بین المللی تروریستی «حزب التحریر اسلامی» که به اساس فیصله مورخ ۱۴ فبروری سال ۲۰۰۳ محکمه عالی روسیه سازمان تروریستی شناخته شده و فعالیت ان در خاک روسیه ممنوع می باشد، شامل است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک