00:51 13 نوامبر 2018
دينيس بوشيلين

تهدید جنگ بزرگ در اوکراین

© Sputnik / إيغور ماسلوف
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

دانباس در مرز جنگ بزرگ قرار دارد

—  دینس پوشیلین نماینده دایمی جمهوریت برررسمیت شناخته نشده دانسک در گروپ تماس حل و فصل بحران اوکراین به این نظر است که دانباس در مرز  جنگ بزرگ قرار دارد و وضع میتواند در ساعات نزدیک متشنج تر گردد.

دینس گفت: ما اکنون در سرحد جنگ بزرگ قرار داریم. درگیری ما-درگیری داخلی نیست, بلکه مانند درگیری سوریه, یمن, قیام مقدونیا میباشد که میتواند  باعث عواقب سنگین گردد.

او در امکان فعالیت های محاربوی وسیع در دانباس تاکید نموده اظهار داشت که اساس فعالیت های محاربوی در منطقه وابسته به موقف جامعه بین المللی دارد.

او یادآور شد: " بعضی کشور های روبه انکشاف حتی با بیطرفی و عدم مداخله خود سیگنال میدهند که از شیوه نظامی حل بحران حمایت نمی کنند. آنها طرفدار راه حل صلح آمیز میباشند. حتی تصمیم که تصور میگردد بالای پروسه تاثیر ندارد, میتواند بالای این و یا آن جناح درگیر تاثیر بگذارد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک