04:03 15 نوامبر 2018
پراشنکو رئیس جمهور اوکراین

حکومت کیف غیر مسلکی است

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

کیف در درگیری دانباس غیر مسلکی بودن خود را نشان داده است

 دینس پوشیلین نماینده دایمی جمهوریت برررسمیت شناخته نشده دانسک در گروپ تماس حل و فصل بحران اوکراین به این عقیده است که کیف در درگیری دانباس غیر مسلکی بودن خود را نشان داده است.

اقتصاد اوکراین در سال اخیر سقوط نمود, حکومت بلند بردن سطح معاش مامورین و تقاعد متقاعدین را در سال 2015 متوقف کرد و این وقتی صورت میگرد که پول پرداخت خدمات شاروالی و غیره از  2تا 3 بار افزایش یافته است. کیف علت آنرا درگیری در دانباس میداند. واضع است که این همه گویندگی از ساختمان ناسالم سیاسی و اقتصادی کشور میکند. جنگ صرف بهانه ی برای پوشش عدم مسلکی بودن و عدم اتخاذ تصامیم مستقلانه کیف میباشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک