12:26 21 جولای 2018
تطبیقات قطعات کوماندو

تطبیقات غیر منتظره قوای کوماندو روسیه

© Sputnik / Pavel Lisitsyn
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 20

بیشتر از 2000 سرباز کوماندو غرض تطبیقات غیر منتظره مشترک با جزوتام های فرقه 98 مستقر در منطقه بوریاتی اعزام گردیند که 5000 کیلو متر از قرارگاه قوای کوماندو فاصله دارد

آنها در محل تطبیقات عاجل قرارگاه صحرائی خود را بنا نمودند. در جریان تمرینات میتود های جدید اداره جزوتام ها با استفاده از سیستم جدید الکترونیکی "اندرامیدا" خاص برای قوای کوماندو مورد عملی میگردد که در مدت یک ساعت بسته بندی گردیده, ارتباط با اقمار مصنوی تأمین و شروع به فعالیت می نماید. این دستگاه اطلاعات را بین قرارگاه ها و جزوتام ها در میدان جنگ تأمین می نماید که در آن بیشتر از 250 عرداده تخنیک نظامی استفاده میگردد.

در تطبیقات، هماهنگی بین نیرو های کوماندو و سربازان پیاده عملی میشود. 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک