17:41 19 نوامبر 2018
کشتی نظامی امریکا

باردیگر کشتی نظامی امریکا داخل بحیره سیاه میشود

© Flickr / Crouchy69
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

درجریان یک و نیم سال اخیر فعالیت نیرو های ناتو در نزدیکی قلمرو روسیه توسعه یافته و به تطبیقات نظامی آغاز نموده اند

قوای بحری امریکا به تاریخ 3 جون کاملاً بحیره سیاه را ترک کرد.

آژانس ریا نووستی خبر داده است که روز یک شنبه کشتی راکت بردار "لابون" قوای بحری امریکا داخل بحیره سیاه میشود.

وزارت دفاع روسیه چندین بار خبر داده است که درجریان یک و نیم سال اخیر فعالیت نیرو های ناتو در نزدیکی قلمرو روسیه توسعه یافته و به تطبیقات نظامی آغاز نموده اند.

به اساس کنوانسیون مونتر، کشتی های نظامی با وزن  نه بیشتر از 30 هزار تن کشور های کشور های غیر ساحلی بحیره سیاه میتوانند تا 21 روز در بحیره سیاه حضور داشته باشند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک