09:08 21 نوامبر 2017
  بریکس

  بریکس: جامعه جهانی باید به افغانستان کمک نمایند

  سیاسی
  دریافت لینک کوتاه
  0 10110

  بریکس از جامعه جهانی تقاضا نمود که به افغانستان کمک نمایند.

  کشور های بریکس از جامعه جهانی تقاضا نمود تا به حمایت افغانستان ادامه بدهند و مسؤلیت دراز مدت خود را منجمله در بهتر ساختن توانائی محاربوی نیرو های مسلح در مبارزه با تروریزم, تندرو ها و افرطگرا ها اجرا نمایند.

  در اعلامیه اوفه آمده است که کشور های بریکس از وضع امنیتی افغانستان منجمله بوجود آمدن داعش و توسعه آن، همچنان وخیم شدن وضع امنیتی در سرحدات افغانستان نگران است.

  در متن اعلامیه ذگر گردیده است:«ما با حمایت از مساعی در مبارزه با تروریزم و افراطگرائی  در افغانستان و به خاط رسیدن به این اهداف  آمادگی خود را تائید می نمایم و از جامعه جهانی دعوت می نمایم از افغانستان حمایت و مسولیت دراز مدت خود را در کمک به مردم ملکی و مساعدت در امنیت کشور با بلند بردن سطح توانای محاربوی نیرو های مسلح افغانستان اجرا نماید.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک