17:41 19 نوامبر 2018
بریکس

بریکس: جامعه جهانی باید به افغانستان کمک نمایند

سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 10

بریکس از جامعه جهانی تقاضا نمود که به افغانستان کمک نمایند.

کشور های بریکس از جامعه جهانی تقاضا نمود تا به حمایت افغانستان ادامه بدهند و مسؤلیت دراز مدت خود را منجمله در بهتر ساختن توانائی محاربوی نیرو های مسلح در مبارزه با تروریزم, تندرو ها و افرطگرا ها اجرا نمایند.

در اعلامیه اوفه آمده است که کشور های بریکس از وضع امنیتی افغانستان منجمله بوجود آمدن داعش و توسعه آن، همچنان وخیم شدن وضع امنیتی در سرحدات افغانستان نگران است.

در متن اعلامیه ذگر گردیده است:«ما با حمایت از مساعی در مبارزه با تروریزم و افراطگرائی  در افغانستان و به خاط رسیدن به این اهداف  آمادگی خود را تائید می نمایم و از جامعه جهانی دعوت می نمایم از افغانستان حمایت و مسولیت دراز مدت خود را در کمک به مردم ملکی و مساعدت در امنیت کشور با بلند بردن سطح توانای محاربوی نیرو های مسلح افغانستان اجرا نماید.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک