00:27 20 نوامبر 2018
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه

پرابلم پناهدگان بدوش غرب است

© Sputnik / Sergei Guneyev
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 40

پوتین: هیچکس نمیتواند پرابلم پناهندگان را بدوش روسیه بگذارد

رئیس جمهور روسیه مساعی بعضی سیاستمداران غرب مبنی بر مسوولیت روسیه در قبال هجوم  پناهندگان سوریه به اروپا را رد نمود.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید: «ما می بینیم که یک تعداد سعی می ورزند پرابلم اروپا را به دوش روسیه بگذارند- گویا پرابلم مهاجرپناهندگان اروپا، ارتباط با پشتی بانی روسیه از جکومت فعلی و قانونی سوریه دارد».

پوتین در این ارتباط تأکید کرد: قمسیکه مردم ما میگویند، هیچکس نمی تواند پرابلم سردردی خود را بدوش دیگران بگذارد.

در واقعت مردم بخاطر از سوریه فرار میکنند که در آنجا فعالیت های محاربوی جریان دارد. در اوایل اسلحه و وسایل جنگی از خارج به شورشیان تحویل گردید. عامل دیگر- اعمال وحشیانه تروریستها میباشد که مردم محل را وادار به مهاجرت نموده است. «اگر روسیه از سوریه حمایت نمیکرد، در آن صورت وضع این کشور بدتر نسبت به لیبیا و پناهندگان به مرتب زیادتر می بودند».

اویادآور شد که جریان مهاجرین کشور های چون عراق، لیبیا، افغانستان و بعضی کشور های دیگر هیچ ارتباط با سوریه ندارند. ما انستیتوت های دولتی این کشور ها را ویران نکرده یم و نمی کنیم که با عث ایجاد خلا در قدرت میگردد و عاجل تروریستها جای آنرا میگیرند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک