12:28 21 سپتمبر 2018
ترورزیم

بازداشت نشانزن ایرانی در اوکراین

NewsTeam
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

کیف اظهار داشته است که نشانزن ایرانی با پاپوش های تکه ای را بازداشت نموده اند

روز پنجشنبه نیرو های سرحدی اوکراین اظهار داشتند که درمیدان هوائی "باریس پول" کیف نشانزن "سنایپر" ایرانی را با پاپوش های تکه ای نشانزنان که صدای قدم اش شنیده نشود، بازداشت نموده اند که گویا نیت پیوستن با شورشیان دانباس را داشته هست.

نیرو های سرحدی کیف میگویند، شواهد را با خود دارند که گویندگی از تصمیم پیوستن سنایپر ایرانی با شورشیان اوکراین را میکند.

دفتر مطبوعاتی سرحدی اوکراین خبر میدهد: این تبعه ایرانی حین که از تبلیسی پرواز نموده بود در جریان بازرسی میدان هوای کیف بازداشت گردیده است. حین تلاشی از نزد این تبعه نشانزن ایرانی ضروریات جنگی متشکل از ینوفورم نظامی، کارد، چراغ دستی، ادویه ضروری، پاپوش های نرم وبی صدا و غیره بدست آمده است. او اعتراف نموده است که تعلیمات نظامی را در اردوی ایران آموخته و شخص مسلکی نظامی میباشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک