07:21 23 سپتمبر 2018
افغانستان درخواست عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای کرد

افغانستان درخواست عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای کرد

© AP Photo / Elizabeth Dalziel
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 30

امروز دیمتری میزینوتسف جنرال سکرترسازمان همکاریهای شانگهای از درخواست عضویت کامل افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای خبر دارد.

وی گفت: مدتی قبل رهبری افغانستان درخواست عضویت کامل این کشور در سازمان همکاری شانگهای به رئیس این سازمان ارسال کرده است.

 

برچسب ها
سازمان همکاری شانگهای
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک