09:31 21 مارچ 2018
  لوروف

  وزارت خارجه روسیه: لوروف اصلاحات در سازمان امنیت و همکاری اروپا را با سرمنشی سازمان مورد بحث قرار میدهد

  © Sputnik/ Mikhail Mordasov
  سیاسی
  دریافت لینک کوتاه
  0 10

  ملاقات لوروف با سرمنشی سازمان امنیت و همکاری اروپا

  سرگی لوروف وزیر خارجه روسیه در ملاقات با لامبیرتو زانییر سرمنشی سازمان امنیت و همکاری اروپا در روز دوشنبه مساله پیشنهاد اصلاحات در این سازمان را به منظور اصلاح «بی تووازنی موضواعتی و جغرافیایی» در کار ان مطرح میکند. این مطلب در تبصره دیپارتمنت اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه روسیه تذکر یافته است.

  قبلاً خبر داده شده بود که سرمنشی سازمان امنیت و همکاری اروپا در روز دوشنبه از مسکو، جای که با لوروف و همچنان رهبری سازمان امنیت دسته جمعی مشوره های انجام خواهد داد، بازدید میکند.

  در اطلاعیه وزارت خارجه روسیه گفته شده: " روسیه بصورت کل خواستار بلند بردن نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور بین المللی، تحکیم خصوصیت بین الدولتی ان، تامین حق حاکمیت دول عضو و خدشه ناپذیری قواعد مصالحه هنگام اتخاذ فصیله ها می باشد.

  جانب روسیه، برعلاوه این، با سرمنشی سازمان امنیت و همکاری اروپا موثریت کار ماموریت ها و موسسات ساحوی ان — بیرو در باره دموکراتیزه ساختن موسسات و حقوق بشر، کمیساری عالی در امور اقلیت های ملی و نماینده در امور ازادی مطبوعات، نیز مورد بحث قرار خواهد داد. وزارت خارجه روسیه به مثابه مثال گزارش بیرو در باره دموکراتیزه ساختن موسسات و حقوق بشر در باره کریمیه ذکر میکند که به گفته وزارت خارجه، "به سطح پائین حرفوی و بدون هدایت مستقیم ارگانهای اداری سازمان امنیت و همکاری اروپا تهیه شده بود.

   

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک