12:55 26 سپتمبر 2018
کشتی قوای بحری امریکا

تطبیقات بحری قوای دافع راکت امریکا

© Flickr/ Official U.S. Navy Page
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

کشتی نظامیUSS Ross (DDG 71) امریکائی در جربان تطبیقات Maritime Theater Missile Defense (MTMD Forum) راکت بالستیک پرتاب شده متحدین خود را موفقانه ردیابی نمود.

در کنفرانس مطبوعاتی قوای بحری امریکا گفته شد که برای اولین بار خارج از ساحه  فعالیت راکت های امریکائی, راکت اداره شده SM-3 Block IA. پرتاب گردیده است.

در جریان تطبیقات، راکت بالستیک برد کوتاه Terrier Orion ازجزایر هیبرید واقع در غرب اسکاتلند پرتاب گردید که همزمان با پرتاب آن دو راکت ضد کشتی نیز در هوا پرتاب شده بود. کشتی نظامی Ross راکت  را پرتاب نمود که موفقانه راکت بالستیکSM-3 را ردیابی و خنثی کرد.

ایجاد سیستم دفاع راکتی ناتو در اروپا در اجلاس نوامبر سال 2010 ناتو اتخاذ شد و در سال2011 منشی عمومی ناتو اظهار داشت که تا سال 2018 سیستم دفاع راکتی اروپا تکمیل میگردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک