07:26 23 سپتمبر 2018
خورشید محمود قصوری

بهبود روابط بین روسیه و پاکستان

© AP Photo / FRANKA BRUNS
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 11

در فضائی نزدیک شدن مناسبات بین هند و امریکا، روابط بین روسیه و پاکستان بهبود میابد

خورشید احمد قصوری اسبق وزیر خارجه پاکستان طی مصاحبۀ خاص به آژانس "تاس" اظهار داشت که بهبودی روابط بین پاکستان و روسیه یک فرآیند طبعی میباشد که در فضائی بوجود آمدن نقاط جدی تماس مشترک، این پروسه اجتناب ناپذیر میگردد.

قصوری گفت: «من در اوایل میگفتم که حین نزدیک شدن روابط هند با امریکا، مناسبات پاکستان با روسیه بهبود میابد و این یک فرآیند طبعی است». به گفته وی؛ پاکستان مهم بودن بهبود روابط خود را با روسیه خوب درک میکند. او افزود که بعد از خارج شدن نیرو های امریکا از افغانستان, روسیه نقش مهم را در منطقه بازی میکند. پاکستان و روسیه منافع مشابه در تامین صلح و ثبات در افغانستان دارند. کشور های ما باید فعالیت خود را هماهنگ بسازند تا بعد از حروج نیرو های امریکا، از جنگ های جدید داخلی در این کشور جلوگیری گردد. این نقاط جدید تقاطع یا تماس مشترک بین مسکو و اسلام آباد میباشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک