11:22 26 سپتمبر 2018
بهانۀ برای فروش تسلیحات نظامی به اروپا

بهانۀ برای فروش تسلیحات نظامی به اروپا

© Sputnik /
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

امریکا به فنلند راکت میفروشد که گویا بتواند از تعرض روسیه دفاع نماید

روزنامه Defense News خبر داد که پنتاگن کانگرس امریکا را در ارتباط امکان فروش اسلحه به قیمت 880 ملیون دالر به اروپا اطلاع داده است.

موضوع بحث فروش مهمات برای دفاع سرحدات فنلند از روسیه، طیارات برای قوای فرانسه و همچنان فروش راکتها برای حملات هوائی بریتانیا علیه داعش میباشد.

امریکا به قیمت 150 ملیون دالر راکت های رهبری شده برای دستگاه های راکتی آتش مسلسل نوع (GMLRS M31A1 Unitary  و GMLRS M30A1) را با سرگلول های مختلف به فنلند و به ارزش 650 ملیون دالر به فرانسه اسلحه میفروشد.

به قیمت 80 ملیون دالر 500 راکت نوع AGM-114R Hellfire II مجهز با سیتم رهبری شده لایزر امریکائی نیز به بریتانیا فروخته میشود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک