03:26 21 سپتمبر 2018
شارلی ابدو

کاریکاتور حمله در پاریس

© East News / AP Photo/Michel Spingler
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 10

هفته نامه "شارلی ابدو" تصویر کاریکاتور اثابت مرمی به شهروند پاریسی را حین نوشیدن مشروب نشر می نماید

این تصویر در پوش هفته نامه جدید "شارلی ابدو" در سایت این نشریه نشر میگردد که آماده طبع بوده و به مناسبت حمله تروریستی 13 نوامبر پاریس میباشد.

در آن چهره کاریکاتور شهروند پاریس حین نوشیدن مشروبه شامپاین از بوتل تصویر گردیده است که قربانی حمله تروریستی میگردد. در تصویر تحریر گریده: "آنها مسلح هستند. ما در قصه شان نیستیم، ما مشروبه شامپاین خود را می نوشیم".

روزنامه "لیبراسون"به نوبه خود گزیده این مقاله نشریه "شارلی" را با خود گرفته که در آن حالت فعلی باشندگان پاریس با وضع باشندگان لندن حین بمبارد بی وقفه دو ماه متواتر نازی های آلمان در جنگ دوم جهانی مقایسه میگردد.

در متن مقاله آمده است:"باشنده گان پاریس غیر شعوری در سال 2015 قسماً تا اندازه ی به شهروندان لندن در سالهای 1940 مبدل شدند، که بدون جواب به هر قیمت که باشد، جوانمردانه، بدون هراس، حملات هوائی آلمانی ها را تحمل کردند. حالا این شیوه یگانه جواب است که میتوان به تروریستها داد. باید ترور که آنها سعی می ورزند ایجاد نمایند، بی ثمر باشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک