14:03 20 مارچ 2018
  میدان هوائی

  قطع روابط هوائی روسیه با ترکیه

  © Fotolia/ NicoElNino © AFP 2018/ Kazuhiro Nogi
  1 / 2
  سیاسی
  دریافت لینک کوتاه
  140

  سیاحین روسیه در ترکیه احساس امنیت نخواهند کرد

   ایگور مروزوف  عضو کمیته  شورای فدراسیون  امور بین الملل در گفتگویی با «ریا نووستی» اعلام کرد که  ترکیه باید وارد فهرست کشورهایی شود  که روسیه پرواز به آنجا را قطع می کند و  سیاحین روس نباید به کشوری پرواز کنند  که امن ندارد. پروازها به ترکیه تا زمان عادی سازی  مناسبات با ترکیه باید قطع شود.  گردشگران سیاحین روسیه  در کشوری که  طیارات روسیه را می زند  احساس امنیت نخواهند کرد».

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک