14:08 24 سپتمبر 2018
اعتراضات ضد پولیس در امریکا

اوج روحیه ضد اسلام در امریکا

© AP Photo / Matt Rourke
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

امریکا بطور منظم از واگذاری تابعیت به مسلمانان امتناع می ورزد

روز نامه The Guardian. می نویسدکهجمهوریت خوهان، دموکرات ها و حتی رائی دهندگان مسوول هستند که مسلمانان امریکا خود را اتباع درجه دوم کشور حس میکنند.

گفته میشود که در دوران ریاست جمهوری بارک اوباما، سرویس تابعیت و پناهندگی امریکا به طور منظم از دادن تابعیت و سایر اسناد های اقامه به مسلمانان قانون شنو امتناع می ورزد. چندی قبل شخصاً بارک اوباما از سهم مسلمانان در مبارزه با تروریزم استقبال نمود.

با این همه جمهوریت خواهان و دموکرات های امریکا با مسلمانان طوری رفتار میکنند که گویا آنها از حقوق کامل مستقفید نیستند.

به نظر نشریه فوق الذکر، وقت آن فرا رسیده تا اعتراف کنند که سیاست ضد اسلامی امریکا نوجوانان را بی راه می سازد و پرنسیپ عدالت اجتماعی نقض میگردد. 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک