07:26 26 سپتمبر 2018
ماشین محاربوی نسل نوین

ماشین محاربوی نسل نوین

سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 10

طرح ماشین محاربوی آینده روسیه آماده است

الکساندر کلیوژئف رئیس اجرائیه کارخانه موتر سازی "کورگانسکی" به آژانس ریانووستی اظهار داشت که روسیه طرح ماشین محاربوی آینده را تهیه نموده است. "ماشین محاربوی اینده جاگزین ماشین های محاربوی "کورگانتس-25" می شود. فعلاً انجینران بالای آن کار میکنند.

او گفت: "طرح ماشین محاربوی آینده کشور آماده گردیده است و فعلاً تجارب بالای طرح "کورگانسکی-25" جریان دارد که از انتایج آن در طرح جدید استفاده میگردد. گر چه جزئیات آنرا نمی توانم به شما افشا نمایم. اما میتوانم بگویم که قابلیت عبور آن به مراتب زیاد میباشد، ماشین چند منظوره مجهز باسوچبولت الترونیکی میتواند مستقلانه و یا به کمک انسان اداره گردد و وظیفه گماشته شده را موفقانه اجرا نماید".

طرح ماشین های محاربوی —1-2-3 با وزن نه بیشتر از 25 تن میباشد که انجن و گیربکس و عمله همه در پیشرو و پرسونل کوماندو در قسمت غقب ماشین محاربوی قرار دارند. توسط آن میتوان 8 تن سرباز را با تجهیزات و مهمات به راحت انتقال داد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک