16:18 25 سپتمبر 2018
А-50

طیاره ثقیل رادار روسیه در حریم فضائی سوریه

© Sputnik / Anton Denisov
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
161

طیاره ثقیل رادار اکتشافی50-A روسی در فضائی سوریه مشاهده شده است.

نشریه Jane's Defense Weekly  می نویسد: روسیه به استفاده از طیاره  A-50مجهز با دارار قوی در سوریه آغاز نموده است تا به کمک آن قوای هوائی خود را بهتر سوق و اداره نماید.

یک منبع عالی رتبه نظامی بریتانیا اظهار داشته است که روسیه از ماه دیسامبر به این سو طیارات ثقیل مجهز با رادار قوی چونA-50 خود را در سوریه استعمال می نماید.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک