01:18 26 سپتمبر 2018
مهاجرین در اروپا

فعالیت های سری پولیس اروپا علیه مهاجرین

© REUTERS / Laszlo Balogh
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

پولیس اروپا اسرار فعالیت خود با مهاجرین را محرم حفظ می نماید

در حالت که روز به روز وضع پیچیده و دشوار تر می شود، پولیس از علنی نمودن فعالیت ارگان های خود علیه پناهندگان امتناع می ورزد.

نشریه Dagens Nyheter مینویسد: نتنها جرایم مهاجرین و یا علیه آنها، حوادث ناگوار تجاوز به شخصیت زنان و زنا، سو قصد در مراکز تجموع مهاجرین بررسی نمی گردد، بلکه تحت شفر «281» محرم گردیده است.

در ماه اکتوبر وضع رهایشی مهاجرین تا حد متشنج گردید که پولیس آنرا تحت شفر خاص بررسی نمود.

حوادث ناگوار از طریق رسانه ها نشر نمی شود و یگانه علت آن — منع قرار دادن نشر حوادث نامطلوب مهاجرین میباشد. پولیس به این عقیده است که مطالب تحت تحقیق نباید پیش از پیش نشر و علنی گردد.

اکثر کارمندان پولیس اظهار داشته اند، نمی دانند که چرا احصائیه عادی مهاجرین محرم گردیده است.  

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک